خانه » سود پرک پارسیان » ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی سود پرک پارسیان

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی سود پرک پارسیان

شماره تعرفه: 28151200

نام های مترادف: سدیم هیدروکسید، سود سوز آور، کاستیک سودا

وزن مولکولی: 00/40

فرمول شیمیایی: NaOH

حالت فیزیکی: پرک

رنگ و بو: سفید و بی بو

pH: 12-14 (5 %

حلالیت در آب: محلول

حلالیت در حلال‌های آلی: در اتانول و متانول و گیلیسیرین به نسبت مساوی حل می شود.

نقطه ذوب: ºC62

نقطه جوش: ºC140

ویسکوزیته: >1

وزن مخصوص/دانسیته: 05/1

مواد ناسازگار: سود پرک به شدت با بسیاری از مواد آلی و غیر آلی واکنشمی‌دهد. به عنوان مثال با اسیدهای قوی، نیترو آروماتیک، ترکیبات نیترو پارافین و اورگانو هالوژن، گلیکول و پیرکسیدهای آلی ترکیب می شود، بر روی برخی از پلاستیک‌ها مانند پی ئی تی (بطری نوشابه) اثر گذاشته و آنها را سوراخ می‌کند. سود پرک با بعضی از فلزات نیز ترکیب شده و گاز هیدروژن تولید می‌کند.

خطرات ناشی از تجزیه: بخارات سمی اکسید سدیم

کاربردهای سود پرک پارسیان سود (سود سوز آور)

سود سوز آور در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال برای کنترل PH، خنثی کردن اسید، کاتالیست و پاک کردن گازها همچنین در صنایع کاغذسازی و تولید خمیر کاغذ، صنعت پتروشیمی و خنثی کردن گازها (اسیدهای آلوده را در پروسه گازها و روغنها دوباره مورد استفاده قرار می دهد) کاربرد دارد.

روش تولید سود پرک پارسیان سود

الكتروليز محلول سديم كلريد بيشترين مقدار هيدروكسيد سديم توليدی، از طريق فرايند الكتروليز محلول‌های كلريد سديم در يكی از انواع ظروف الكتروليتی بدست می‌آيد. بعنوان نمونه، در فرايند پيل جيوه (كاستنر-كلنر)Castner-Kellner، از جريانی از جيوه بعنوان كاتد استفاده می‌شود و سديم حاصل با آب تركيب می‌شود و توليد هيدروكسيد سديم می‌نمايد.

در فرايند ديگر به نام پيل ديافراگم، الكتروليت از آند به كاتد حركت می‌كند و ديافراگم (از جنس پنبه كوهی يا ساير مواد غشايی)، فراورده‌های آند و كاتد را از هم جدا می‌سازد.

در هر دو فرايند، علاوه بر سديم، گاز كلر نيز توليد می‌شود. يك فرايند قديمی‌تر برای توليد سود سوزآور، عبارت از فرايند سودا – آهك است كه در آن سودا اَش (كلسيم دي‌هيدروكسيد)، در واكنش با كربنات سديم به كاستيك سودا تبديل می‌شود.

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سود پرک پارسیان
Author Rating
51star1star1star1star1star
theme