خانه » سود پرک پارسیان » نکات ایمنی در مصرف سود پرک

نکات ایمنی در مصرف سود پرک

سود سوز آور ماده‌ای شیمیایی است. در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی مصرف سود پرک ممکن است خطرات بسیاری به بار آید. بنابراین ایمنی در مصرف این ماده اهمیت بسیار زیادی دارد. سود پرک ماده‌ای خورنده|corrosive است و در تماس با پوست و حتی بسیاری از سطوح، آثار خورندگی از خود به جا می‌گذارد.

برای محافظت از چشم، دستگاه تنفسی و پوست هنگام استفاده از سود سوزآور لازم است از دستکش، عینک ایمنی و ماسک استفاده شود. همچنین استفاده از روپوش حفاظتی و کفش نفوذناپذیر توصیه می‌شود.

msds سود پرک

در صورت بروز حادثه باید نکات زیر رعایت شود.

آتش سوزی در اثر استفاده از سود پرک

امکان ایجاد بخار سمی وجود دارد و برای مهار آتش باید از خاموش کننده‌ای به جز آب استفاده شود.

تماس سود پرک با پوست

لباس‌ها را خارج نموده و ناحیه آلوده را 15 دقیقه با آب و صابون شستشو دهید. سپس به پزشک مراجعه نمایید.

استنشاق گاز سود پرک

فورا به فضای باز رفته در صورت امکان از ماسک اکسیژن استفاده نمایید و به پزشک مراجعه کنید.

بلعیدن سود پرک

باید دهان شستشو داده شود. ابتدا مصدوم مقدار زیادی آب و سپس شیر بخورد و به پزشک مراجعه کند.

حمل و نقل و نگهداری سود پرک

سود پرک پارسیان باید به دور از رطوبت و تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود. همچنین در نزدیکی حرارت قرار نگیرد تا ایجاد بخار سمی نکند.

سود پرک در محیط زیست از جمله آب و خاک، موجب افزایش خاصیت قلیایی می‌شود.

theme