خانه » آرشیو برچسب: تولید سود مایع

آرشیو برچسب: تولید سود مایع

روش های متداول تولید سود پرک

روش تولید سود پرک در هر کارخانه می‌تواند متفاوت باشد. بیشترین میزان تولید هیدروکسید سدیم به وسیله هیدرولیز آب نمک انجام می‌شود. در این فرآیند محلول سدیم کلراید (آب نمک) به‌ صورت الکترولیز به سه ماده کلر گازی، محلول هیدروکسید سدیم و گاز هیدروژن تجزیه می‌شود. در صورتی که به جای استفاده از آب نمک (محلول سدیم کلراید)، از محلول کلسیم کلراید یا پتاسیم کلراید به‌ عنوان ماده اولیه استفاده شود، محصول واکنش به‌ جای سدیم، حاوی پتاسیم یا کلسیم خواهد بود.
روش تولید سود پرک به این صورت است که ابتدا باید سود مایع تولید شده و پس از بالا بردن غلظت آن به سود پرک دست یافت. برای تولید هیدروکسید سدیم مایع با استفاده از محلول سدیم کلراید به‌ عنوان ماده اولیه، به ازای تولید هر هزار کیلوگرم کلر، حدود۱۱۲۶ کیلوگرم سدیم هیدروکسید و ۲۸ کیلوگرم هیدروژن تولید می‌شود.

تولید سود پرک
تولید سود پرک

سه روش متداول برای تولید سود سوز آور عبارتند از:

روش ممبران | Membrane

برای انجام این روش، الکترولیز محلول آبی سدیم کلراید در یک سلول غشایی وارد می‌شود. به این صورت که آب نمک اشباع شده وارد محفظه اول رآکتور می‌شود. سپس در این بخش یون‌های کلرید توسط آند اکسید شده و با از دست دادن الکترون به گاز کلر تبدیل می‌شوند.
در کاتد، یون‌های مثبت هیدروژن که با تجزیه شدن مولکول‌های آب به دست می‌آیند، توسط جریان الکتریکی به هیدروژن گازی تبدیل شده و یون‌های هیدروکسید تولید شده در محلول آزاد می‌شوند. غشا نفوذ پذیر یونی در وسط سلول (بین دو بخش کاتد و آند) فقط به یون‌های مثبت سدیم اجازه عبور به سمت بخش دوم سلول را می‌دهد. این در حالیست که یون های کلرید در بخش آند باقی می‌مانند. در کاتد یون‌های هیدروکسید با یون‌های سدیم واکنش می‌دهند تا هیدروکسید سدیم تولید شود.

روش دیافراگم | Diaphragm

در روش دیافراگم فراورده‌هایی که تولید می‌شوند، کلر، سود کاستیک و هیدروژن هستند. در این روش از یک رآکتور استفاده می‌شود که دو بخش آن توسط یک صفحه دیافراگمی نفوذ پذیر از هم تفکیک شده‌اند. در رآکتور دیافراگمی، محلول سدیم کلراید اشباع شده ابتدا به سمت آند سلول وارد شده و از آنجا به ‌سمت بخش کاتد سلول جریان می‌یابد. نقش دیافراگم در این روش جدا ساختن محلول آب نمک از سود مایع در قسمت کاتد است. یعنی جایی که گاز هیدروژن در آنجا آزاد می‌شود.
محصول به دست آمده از این فرآیند، محلول رقیق سود مایع و سدیم کلراید است که معمولاً باید غلظت سود مایع به ۵۰ درصد رسیده و نمک آن حذف گردد. سود کاستیک مایع جهت تغلیظ به سوی سینی های نیکل سرریز می‌شود و با حرارت ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد از سود مایع ۵۰ درصد به ۹۸ درصد تغلیظ می‌گردد، به‌ طوری‌ که به ازای هر یک تن سود مایع حدود ۳ تن آب تبخیر می‌شود.

روش مرکوری | Mercury

در روش مرکوری یا جیوه‌ای | Castner–Kellner محلول اشباع شده سدیم کلراید در بالای یک لایه نازک از جیوه قرار داده می‌شود. در این فرآیند جیوه به عنوان کاتد ایفای نقش نموده و با سدیم ایجاد شده در محلول واکنش می‌دهد و ترکیب مخلوطی از سدیم و جیوه (آمالگام) به دست می‌آید. آمالگام سدیم- جیوه به صورت پیوسته از رآکتور خارج شده، با آب واکنش می‌دهد و منجر به تجزیه این مخلوط به سدیم هیدروکسید، هیدروژن و جیوه می‌شود. جیوه به دست آمده به فرآیند جیوه‌ای باز گردانده شده و کلر تشکیل شده در آند به شکل گاز از رآکتور خارج می‌شود. روش جیوه ای در گذشته کاربرد داشته اما امروزه به دلیل آلودگی‌هایی که برای محیط زیست به وجود می‌آورد دیگر کاربرد ندارد.

theme